Očenášek veterinární ordinace

 • Zobrazovací diagnostika

  EKG
  Specializované vyšetření poruch srdečního rytmu sloužící jako podpora diagnostiky k anamnestickým údajům pacienta, které zahrnují např. dušnost, kašel, intolerance zátěže, synkopy apod.

  USG
  Ultrasonografický přístroj využíváme nejčastěji k potvrzení či vyvrácení březosti, patologií urogenitálního (např. pyometra, ovariální cysty, zadržení lůžka po porodu, hyperplazie prostaty vč. jejích cyst či tumorů, urolity v močovém měchýři) či gastrointestinálního systému.

  RTG
  Metoda využívaná pro vizualizaci patologických odchylek od fyziologických stavů kostního podkladu, přítomnosti cizích těles v trávicí trubici, stomatologických problémů, edému plic, kardiomegalie, patologických mas v různých částech těla aj.

  Kontrastní RTG trávicího a urologického aparátu

  Endoskopie
  Vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů. Kromě pohledu nám umožňuje také odběr vzorků k dalšímu vyšetření.