Očenášek veterinární ordinace

Očkování

Štěňata

S očkováním štěňat by se mělo začít okolo 6-7 týdne života. Vždy záleží samozřejmě na zdravotním stavu a dalších faktorech, které posoudí veterinář ve spolupráci s chovatelem.

 

Dospělí psi

Po dohodě s veterinářem, většinou po jednom roce. Využíváme jen vakcín dlouhodobě odzkoušených praxí s co nejmenšími vedlejšími účinky.

 

Očkujeme proti:

Psinka

 • Je to infekční virové onemocnění postihující dýchací, trávicí a nervový aparát psa, nebezpečné nejen pro štěňata.

Parvoviróza

 • Akutní, vysoce nakažlivé virové onemocnění, které končí jejich smrtí v důsledku dehydratace a bakteriální sepse. Onemocnění postihuje střevo, kostní dřeň, lymfoidní tkáň a svalovinu srdce myokard. Nemoc je nejvíce nebezpečná pro štěňata.

Parainfluenza

 • Virová infekční laryngotracheitida neboli „psincový kašel“ způsobující záchvatovitý silný kašel.

Vzteklina

 • Smrtelné akutní virové onemocnění přenosné i na člověka.

Bordetella

 • Bakterie podílející se na psincovém kašli, infekční onemocnění horních cest dýchacích, projevující se suchým dráždivým kašlem.

Borelioza

 • Infekční nemoc vyvolaná bakteriemi Borrelia burgdorferi. Je to nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty v České republice.

Leptospiroza

 • Vyznačuje se selháním vnitřních orgánů, nejvíce postižené jsou játra a ledviny. Přírodním rezervoárem jsou hlodavci.

Hepatitida

 • Smrtelné virové onemocnění všech kategorií psů, které končí úhynem jedince z důvodu selhání všech orgánů, nejvíce postižená jsou játra.

Tetanus

 • Nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů.


Kočky

Kdy očkovat?

Koťata se očkují poprvé ve stáří 8-12 týdnů, záleží na použité vakcíně. Po prvním očkování proti všem výše uvedeným nemocem kromě vztekliny, FIP a plísní se doporučuje za 14 dní až měsíc přeočkovat, časový interval závisí na použité vakcíně. Vzteklinu lze očkovat nejdříve ve věku 12 týdnů. Dospělé kočky se přeočkovávají vakcínou proti vzteklině jednou za rok, ostatními vakcínami podle doporučení výrobce, u nás v současné době není vakcína, u které by stačilo přeočkovávat později, než za 1 rok.

Kdy neočkovat?

Pokud má Vaše kočka nějaké zdravotní komplikace, očkování se nedoporučuje. Jde totiž o určitou zátěž pro organismus, a žádný veterinář by Vám neměl kočku naočkovat bez předchozího vyšetření. Využíváme jen vakcín dlouhodobě odzkoušených praxí s co nejmenšími vedlejšími účinky.


Očkujeme proti:

Panleukopenie koček

 • Onemocnění podobné parvoviróze u psů. Projevuje se zvracením a úpornými průjmy, často s příměsí krve.

Infekční rhinotracheitida

 • Toto onemocnění se podílí na tzv. komplexu kočičí rýmy, což je velmi časté onemocnění v populaci koček. Kočka kašle má výtok z nosu a očí a zvýšenou teplotu. U březích koček dochází k potratům nebo k úhynu koťat krátce po porodu.

Kaliciviróza

 • Podílí se na kočičí rýmě a má podobný průběh jako rhinotracheitida.

Vzteklina

 • Velmi nebezpečné onemocnění, které je po vypuknutí klinických příznaků neléčitelné a smrtelné. Je přenosná na člověka, k přenosu dochází pokousáním. U koček není očkování proti vzteklině povinné ze zákona, ale zejména u koček, které se pohybují venku je vhodné ho aplikovat.