Očenášek veterinární ordinace

Služby

 • Hospitalizace

  Nedílnou součástí našeho pracoviště jsou vyhřívané boxy pro pacienty s potřebou postoperační péče či pro akutní případy, kdy je zapotřebí mít nemocné zvíře pod dohledem veterinárního lékaře.
 • Laboratorní diagnostika

  Spolupracujeme se specializovanými pracovištěmi:

  Laboratoř – Nemocnice Nový Bydžov
  Laboklin
  Vedilab

 • Laserterapie

  Urychluje hojení a minimalizuje tvorbu edému. Kromě jiného má protizánětlivé a analgetické účinky.
 • Magnetoterapie

  Součást terapie potíží s téměř všemi orgánovými systémy
  V naší praxi nejhojněji využívána ve spojitosti s  pohybovým aparátem a dermatologií.
 • Zobrazovací diagnostika

  EKG
  Specializované vyšetření poruch srdečního rytmu sloužící jako podpora diagnostiky k anamnestickým údajům pacienta, které zahrnují např. dušnost, kašel, intolerance zátěže, synkopy apod.

  USG
  Ultrasonografický přístroj využíváme nejčastěji k potvrzení či vyvrácení březosti, patologií urogenitálního (např. pyometra, ovariální cysty, zadržení lůžka po porodu, hyperplazie prostaty vč. jejích cyst či tumorů, urolity v močovém měchýři) či gastrointestinálního systému.

  RTG
  Metoda využívaná pro vizualizaci patologických odchylek od fyziologických stavů kostního podkladu, přítomnosti cizích těles v trávicí trubici, stomatologických problémů, edému plic, kardiomegalie, patologických mas v různých částech těla aj.

  Kontrastní RTG trávicího a urologického aparátu

  Endoskopie
  Vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů. Kromě pohledu nám umožňuje také odběr vzorků k dalšímu vyšetření.
 • Parazitologie

  Preventivní i diagnostické koprologické vyšetření
  Vyšetření zevního zvukovodu videootoskopem
  Mikroskopické vyšetření kožního seškrabu
 • Cytologie

  Otiskové preparáty dermatologických pacientů
  Určení fáze pohlavního cyklu fen
  Záněty zvukovodu
  Močový sediment
  Krevní nátěry


 • Stomatologie

  Ultrazvukové odstranění zubního kamene, vč. leštění
  Broušení zubů u malých hlodavců
  Extrakce zubů
 • Chirurgie měkkých tkání

  Vyjmutí cizích těles z gastrointestinálního traktu
  Odstranění urolitů z močového aparátu
  Kastrace psů, koček a malých savců
  Intususcepce, invaginace střeva
  Torze žaludku, gastropexe
  Posttraumatická chirurgie
  Enukleace očního bulbu
  Odstranění novotvarů
  Mastektomie
  Amputace
  Pyometra


 • Interní medicína

  Interní medicína zahrnuje problematiku:

  Gynekologie a porodnictví – včetně umělé reprodukce
  Preventivní vyšetření geriatrických pacientů
  Urgentních stavů (akutní medicína)
  Čipování, vystavení EUROPASU
  Endokrinologie a dermatologie
  Kardiovaskulárního systému
  Vakcinace a odčervení
  Nefrologie a urologie
  Respiračního traktu
  Gastroenterologie
  Ophtalmologie
  Andrologie