Očenášek veterinární ordinace

  • Magnetoterapie

    Součást terapie potíží s téměř všemi orgánovými systémy
    V naší praxi nejhojněji využívána ve spojitosti s  pohybovým aparátem a dermatologií.