Očenášek veterinární ordinace

  • Hospitalizace

    Nedílnou součástí našeho pracoviště jsou vyhřívané boxy pro pacienty s potřebou postoperační péče či pro akutní případy, kdy je zapotřebí mít nemocné zvíře pod dohledem veterinárního lékaře.